ứng dụng này không có phần gửi tin nhắn hả mọi người

image post