banner
Mới Nổi

Mới Nổi

Đặc quyềnĐặc quyền
 • Ca Sĩ+15 Ca Sĩ

 • Air Blade 2017+1 Air Blade 2017

 • gold+1000 gold

 • Mới Nổi Danh hiệu mới nổi

6diamond

Mua
Tỏa Sáng

Tỏa Sáng

Đặc quyềnĐặc quyền
 • Ca Sĩ+20 Ca Sĩ

 • Air Blade 2017+1 Air Blade 2017

 • gold+10000 gold

 • Tỏa Sáng Danh hiệu tỏa sáng

30diamond

Mua
Tỏa Sáng

Bảo hộ đồng

Đặc quyềnĐặc quyền
 • Avatar có biểu tượng khiên đồng

 • Không bị Delay khi chat nhanh

 • Màu chữ chat nổi bật

 • Tạo phòng VIP

50diamond

Mua
Tỏa Sáng

Bảo hộ bạc

Đặc quyềnĐặc quyền
 • Anti cấm nói

 • Avatar có biểu tượng khiên bạc

 • Không bị Delay khi chat nhanh

 • Màu chữ chat nổi bật

 • Tạo phòng VIP

120diamond

Mua
Tỏa Sáng

Bảo hộ vàng

Đặc quyềnĐặc quyền
 • 1 xe Yamaha

 • Anti cấm nói

 • Anti kick

 • Avatar có biểu tượng khiên vàng

 • Không bị Delay khi chat nhanh

 • Màu chữ chat nổi bật

 • Tạo phòng VIP

200diamond

Mua
Tỏa Sáng

BH Kim Cương

Đặc quyềnĐặc quyền
 • 1 xe Mazda 3

 • Anti ban

 • Anti cấm nói

 • Anti kick

 • Avatar có biểu tượng khiên kim cương

 • Có quyền kick người chơi khác ở mọi phòng

 • Không bị Delay khi chat nhanh

 • Màu chữ chat nổi bật

 • Tạo phòng VIP

500diamond

Mua
Nạp thẻ thành công
1 Chọn nhà mạng
2 Điền thông tin thẻ
Số seri:
Mã số thẻ:
Bảng quy đổi
TIỀN ĐỒNG KIM CƯƠNG
10,000 136
20,000 274
50,000 688
100,000 1,382
200,000 2,772
500,000 6,948
 • 2000
  B1 gửi 9596
  20 diamond / sms
 • 5000
  B2 gửi 9596
  60 diamond / sms
 • 10,000
  B3 gửi 9596
  140 diamond / sms
 • 15,000
  B4 gửi 9596
  200 diamond / sms
Đầu số dịch vụ: 9029
* ID là mã số nhân vật