Quy định và hình thức thanh toán

Có 2 cách đăng ký dịch vụ như sau:
Cách 1: Đăng ký qua SMS

Nội dung gói

Cú pháp đăng ký

Cú pháp huỷ

Giá cước đăng ký

BIG IDOL

DK, BIG, ON, Y

HUY

3.000đ/ngày                 (Gia hạn hàng ngày)

 

Cách 2: Đăng ký qua Wapsite:
Truy cập Website là http://bigidol.vn

-          Hệ thống hiển thị thông báo không nhận diện được thuê bao và yêu cầu KH đăng nhập để sử dụng dịch vụ.

-          Tại đây khách hàng nhập số điện thoại và mật khẩu để đăng nhập. Nếu khách hàng chưa đăng ký, soạn đúng cú pháp đăng ký các gói dịch vụ và gửi đầu số dịch vụ để đăng ký và lấy mật khẩu đăng nhập.

-          Các chức năng, nội dung của dịch vụ đều được hiển thị trên website, khách hàng lựa chọn vào mục tương ứng để sử dụng dịch vụ.

 

Hình thức thanh toán Dịch vụ:

Thanh toán trực tiếp qua Tài khoản chính của thuê bao di động đăng ký sử dụng Dịch vụ

Giá cước dịch vụ

Gói dịch vụ

Chu kỳ

Giá cước

Ghi chú

BIG IDOL

Ngày

3.000đ/ngày

 Miễn phí ngày đầu tiên cho thuê bao đăng ký lần đầu

Các cú pháp khác: Hướng dẫn, tra cứu mã gói, huỷ dịch vụ

Miễn phí

 

Các cú pháp hỗ trợ khác ( Miễn phí gửi tin)

-          Khách hàng soạn tin gửi đến 9596 theo cú pháp sau:

Tính năng

Cú pháp

Hướng dẫn dịch vụ

BIGIDOL

 

-         Nguyên tắc tính cước thuê bao:

·        Hiệu lực của gói cước:

ü  Hiệu lực của các gói cước chu kỳ ngày: Dịch vụ có hiệu lực ngay sau khi đăng ký thành công và có hiệu lực đến 23h59’59’’ của ngày đăng ký (ví dụ: Khách hàng đăng ký vào 15h00 ngày 1/12/2015 thì gói cước sẽ có hiệu lực từ 15h00 ngày 1/12/2015 đến 23h59’59’’ ngày 01/12/2015...)

ü  Gói cước có hiệu lực ngay lập tức, khách hàng có thể truy cập vào địa chỉ wapsite, website để sử dụng dịch vụ.

ü  Sau khi huỷ thành công (khách hàng tự huỷ), gói cước lập tức không còn hiệu lực.

·        Gia hạn gói cước:

ü  Sau khi hết hiệu lực, hệ thống sẽ tự động gia hạn theo chu kỳ (tức là sau 1 ngày) tuỳ theo gói dịch vụ mà khách hàng đã đăng ký.

ü  Nếu ngày đầu tiên gia hạn cho khách hàng không thành công, hệ thống sẽ tiếp tục thực hiện trừ tiền cho khách hàng theo quy trình sau:

o  Thực hiện trừ cước 35 ngày liên tiếp với chu kỳ 3 lần/ngày cho đến khi trừ cước thành công.

o  Nếu trong vòng 35 ngày hệ thống không trừ tiền thành công, hệ thống sẽ hủy gói cước và nhắn tin thông báo cho khách hàng.

o  Trong thời gian không gia hạn, dịch vụ không có hiệu lực.

o  Thời gian hiệu lực của chu kỳ mới được tính từ ngày trừ được cước.

ü  Nội dung và giá cước kèm theo các gói cước trên có thể được thay đổi theo tình hình kinh doanh thực tế.

ü  Áp dụng cho tất cả các thuê bao của Vinaphone khi đăng ký tham gia sử dụng các gói dịch vụ.

ü  Đối với thuê bao trả trước: Cước thuê bao dịch vụ sẽ được trừ vào tài khoản chính.

ü  Đối với thuê bao trả sau: Cước thuê bao dịch vụ được cộng vào hóa đơn cước hàng tháng.

ü  Toàn bộ giá cước đã bao gồm 10% thuế giá trị gia tăng (VAT).

ü  Khách hàng có thể đăng ký đồng thời nhiều gói dịch vụ cùng lúc.