. nhân quả là có thật trên đời này....😊 ..Ai mê ngôn tình để lại chấm cho EGG nhé 🌎