chào cả nhà buổi tối.lan là thành viên mới.rất vui được anh chị ủng hộ ậ.