Người ta thương anh, em có thể tranh giành. Còn anh thương người ta. Em thua.🙃