Ngọc Châu mới dùng " mọi người theo dõi và ủng hộ nhé" 😘