Tài sản

2,000

diamondKim cương

200

goldTiền vàng