event title
Top Người chơi Bánh trưng Lợn túi tiền Hoa mai xuân
1 Long Nhi😊 1226 1219 546
2 🍯Gấu🐝Con🐻 29 2 1
3 Boby Xxx 27 8 6
4 🍯 Gấu 🐝Con🐻 👑 20 7 6
5 mốc 14 37 46
6 Quỳnh 10 1 0
7 lala bolero 8 3 2
8 lão nông_ham vu... 4 4 2
9 Thủy chích chòe 4 1 0
10 Bố Cu 4 1 1