event title
Top Người chơi Thỏ BigIdol Siêu cấp Thỏ BigIdol cao cấp Thỏ BigIdol
1 AFF CUP 2018 501 300 200
2 Nguyễn Thuý 335... 500 300 200
3 Anh Duc Nguyen 10 0 0
4 lan nguyễn 7 10 0
5 quỳnh diễm 6 1 0
6 Kiều Tee 5 3 13
7 Đỗ Ngọc Hân 3 0 0
8 An nhiên 2 2 3
9 la sao Tang 2 1 0
10 Trinh Nguyên 1 1 5