event title
Top Người chơi Bánh trưng Lợn túi tiền Hoa mai xuân
1 Hotgirl9x 1226 1219 546
2 Quỳnh 10 1 0
3 lala bolero 8 3 2
4 Boby Xxx 5 4 4
5 lão nông_ham vu... 4 4 2
6 Thủy chích chòe 4 1 0
7 ASIAN CUP 2019 4 1 1
8 lep 2 2 5
9 Hanh Tran 2 0 0
10 Tron Ta San Lon 2 0 0