event title
Top Người chơi Bánh trưng Lợn túi tiền Hoa mai xuân
1 Trần Thị Thạch ... 1545 1508 1483
2 Long Nhi😊 1227 1220 547
3 🍯Gấu🐝Con🐻 29 2 1
4 Boby Xxx 27 8 6
5 🍯 Gấu 🐝Con🐻 👑 20 13 6
6 mốc 14 37 46
7 lệ Rơi 😡😡 11 9 0
8 Quỳnh 10 1 0
9 Specialll 8 8 7
10 lala bolero 8 3 2